VIVO CÓ THỂ GIÚP QUÝ VỊ

WE CAN HELP

 

 • Tìm và giới thiệu các dịch vụ tham khảo pháp lý về các luật housing, luật lao động, luật di trú, ..   
  Locate & refer legal consultation services in law questions  about housing, labor, immigration,

 

 • Tổ chức các buổi thuyết trình, tham vấn định kỳ mỗi tháng, do  các luật sư đang hành nghề phụ trách.     
  Hold monthly presentation and consultation services by currently practicing attorneys-at-law.

NÊN BIẾT VỀ ICE / NEED TO KNOW ICE POLICE

 

Khi cảnh sát ICE đến nhà / When ICE police arrive @ home

 • Đừng mở cửa, giữ im lặng, cài thẻ đỏ dưới cửa

       Do not open door, keep silent, slide red card below door

 

Khi cảnh sát ICE dừng bạn trên đường / When ICE police stop you on the road

 • Đừng chạy, giữ bình tĩnh / Do not run, keep calm

 • Có quyền giữ im lặng       / You have the right to remain silent

 • Yêu cầu được nói chuyện với 1 luật sư / You have the right to have an attorney present

 • Chỉ rời đi sau khi được cảnh sát ICE cho phép / Only go away upon ICE police’s permission

 

Tôi Biết Luật

là một dịch vụ do VIVO, tham khảo cho các câu hỏi thông thường về luật pháp trong cuộc sống, miễn phí và kín đáo.

Know Your Rights

is a VIVO legal consultation service for your usual legal questions in daily life, free and confidential.