Press

By VIVO USA 07 Oct, 2017
For Immediate Release                                                                                                                
10/6/2017                                                                                                                              
Media contact: Tuan Nguyen
tuan@vivousa.org 408-532-7755

Milpitas Mid-Autumn Festival
VIVO tổ chức Tết Trung Thu tại Thành Phố Milpitas

Vietnamese Voluntary Foundation (VIVO) in partnership with the Milpitas Community Educational Endowment presents the first-ever Mid-Autumn Festival in Milpitas this Saturday, Oct. 7, 2017.

Milpitas Mid-Autumn Festival starts at 3 P.M. at Robert Randall Elementary School. This free-entry event encourages everyone – adults and kids – to come enjoy a warm and fun atmosphere with cultural activities such as lantern-making contest, face painting, children's game, and even educational ones such as storytelling and community resources.

Mid-Autumn is the season to gather with family members, relatives, friends and loved ones to preserve and promote the culture and create new memories.

The first Milpitas Mid-Autumn Festival looks forward to an amicable welcome for all attendees.

VIVO is a registered 501(c)3 nonprofit, community-based organization providing comprehensive acculturation, employment, health and human support as well as senior and family services to over 100,000 residents in the counties of Santa Clara and San Joaquin in Northern California. VIVO’s mission is to empower the underserved communities through community service, education, leadership and cultural activities. For more information, please visit us at www.vivousa.org or email to info@vivousa.org

###

Cơ quan VIVO hợp tác cùng Milpitas Community Educational Endownment tổ chức Tết Trung Thu lần đầu tiên tại Thành Phố Milpitas thứ Bảy, ngày 7, tháng 10, năm 2017.

Tết Trung Thu Milpitas bắt đầu lúc 3 giờ chiều tại Robert Randall Elementary School. Chương trình ý nghĩa này sẽ mang đến cho cư dân, các gia đình những giây phút ấm cúng và vui vẻ với các sinh hoạt, giải trí không chỉ mang tính cách văn hóa như thi làm lồng đèn, vẽ mặt, các trò chơi thiếu nhi, mà còn có các sinh hoạt có tính giáo dục như kể truyện và các thông tin hữu ích cho cộng đồng.

Tết Trung Thu là một trong những ngày lễ lớn nhất của người Việt Nam. Đây là cơ hội cho tất cả chúng ta cùng tiếp tục cho con em và thế sau học hỏi, bảo tồn và phát triển văn hóa người Việt tại hải ngoại.

Cơ quan VIVO là một tổ chức cộng đồng phi lợi nhuận. VIVO phục vụ cộng đồng qua các chương trình xã hội, giáo dục, lãnh đạo và văn hóa. Từ năm 1979, VIVO đã và đang cộng tác với các chính quyền địa phương, tiểu bang và liên bang, cùng với các tổ chức công và tư để cung cấp các dịch vụ như: tìm việc làm, dạy nghề, y tế và nhân sinh cùng các dịch vụ giúp đỡ gia đình và người cao niên. VIVO đã và đang phục vụ hơn 100.000 cư dân ở quận hạt Santa Clara và San Joaquin tại miền Bắc California.

VIVO có văn phòng tại thành phố San Jose và Stockton. Để biết thêm thông tin về các hoạt động và các chương trình tương lai của VIVO, hoặc muốn tham gia, xin vui lòng vào trang mạng www.vivousa.org , hoặc email về info@vivousa.org

###
By VIVO USA 04 Oct, 2017
By VIVO USA 07 Oct, 2017
For Immediate Release                                                                                                                
10/6/2017                                                                                                                              
Media contact: Tuan Nguyen
tuan@vivousa.org 408-532-7755

Milpitas Mid-Autumn Festival
VIVO tổ chức Tết Trung Thu tại Thành Phố Milpitas

Vietnamese Voluntary Foundation (VIVO) in partnership with the Milpitas Community Educational Endowment presents the first-ever Mid-Autumn Festival in Milpitas this Saturday, Oct. 7, 2017.

Milpitas Mid-Autumn Festival starts at 3 P.M. at Robert Randall Elementary School. This free-entry event encourages everyone – adults and kids – to come enjoy a warm and fun atmosphere with cultural activities such as lantern-making contest, face painting, children's game, and even educational ones such as storytelling and community resources.

Mid-Autumn is the season to gather with family members, relatives, friends and loved ones to preserve and promote the culture and create new memories.

The first Milpitas Mid-Autumn Festival looks forward to an amicable welcome for all attendees.

VIVO is a registered 501(c)3 nonprofit, community-based organization providing comprehensive acculturation, employment, health and human support as well as senior and family services to over 100,000 residents in the counties of Santa Clara and San Joaquin in Northern California. VIVO’s mission is to empower the underserved communities through community service, education, leadership and cultural activities. For more information, please visit us at www.vivousa.org or email to info@vivousa.org

###

Cơ quan VIVO hợp tác cùng Milpitas Community Educational Endownment tổ chức Tết Trung Thu lần đầu tiên tại Thành Phố Milpitas thứ Bảy, ngày 7, tháng 10, năm 2017.

Tết Trung Thu Milpitas bắt đầu lúc 3 giờ chiều tại Robert Randall Elementary School. Chương trình ý nghĩa này sẽ mang đến cho cư dân, các gia đình những giây phút ấm cúng và vui vẻ với các sinh hoạt, giải trí không chỉ mang tính cách văn hóa như thi làm lồng đèn, vẽ mặt, các trò chơi thiếu nhi, mà còn có các sinh hoạt có tính giáo dục như kể truyện và các thông tin hữu ích cho cộng đồng.

Tết Trung Thu là một trong những ngày lễ lớn nhất của người Việt Nam. Đây là cơ hội cho tất cả chúng ta cùng tiếp tục cho con em và thế sau học hỏi, bảo tồn và phát triển văn hóa người Việt tại hải ngoại.

Cơ quan VIVO là một tổ chức cộng đồng phi lợi nhuận. VIVO phục vụ cộng đồng qua các chương trình xã hội, giáo dục, lãnh đạo và văn hóa. Từ năm 1979, VIVO đã và đang cộng tác với các chính quyền địa phương, tiểu bang và liên bang, cùng với các tổ chức công và tư để cung cấp các dịch vụ như: tìm việc làm, dạy nghề, y tế và nhân sinh cùng các dịch vụ giúp đỡ gia đình và người cao niên. VIVO đã và đang phục vụ hơn 100.000 cư dân ở quận hạt Santa Clara và San Joaquin tại miền Bắc California.

VIVO có văn phòng tại thành phố San Jose và Stockton. Để biết thêm thông tin về các hoạt động và các chương trình tương lai của VIVO, hoặc muốn tham gia, xin vui lòng vào trang mạng www.vivousa.org , hoặc email về info@vivousa.org

###
By VIVO USA 04 Oct, 2017
Share by: