844-VIVO-112

844- 8486 -112

408- 532- 7755

VIET- HELP

  via   VIVO-112

là dịch vụ       HELP-LINE

do trung tâm VIVO thực hiện,

nhằm giúp tìm kiếm, giới thiệu những

dịch vụ cần thiết, và tìm câu trả lời cho những khó khăn và thắc mắc trong cuộc sống hàng ngày, miễn phí và bảo mật.

is the HELP-LINE By VIVO to help locate introduce essential services and search for answers to your questions in daily life, free and confidential.

VIVO CÓ THỂ GIÚP QUÝ VỊ

WE CAN HELP

 

  • Tìm và giới thiệu những chương trình của chính phủ và các cơ quan bất vụ lợi về cung cấp thực phẩm, tạm trú bạo hành gia đình, trợ giúp tâm lý, …

 

  • Tìm và giới thiệu các lớp học miễn phí ESL, citizenship, dùng computer, …, hoặc các lớp học theo luật định như  vi phạm nghiện ngập cần sa, ma túy, luật lưu thông, …

 

  • Tìm và giới thiệu các dịch vụ tham khảo pháp lý về luật housing, luật lao động, luật di trú, …

 

  • Tìm và giới thiệu những thông tin sinh hoạt cộng đồng.

 

  • Tìm địa chỉ đường đi và phương hướng

 

  • Tìm và giới thiệu những cơ sở thương mại uy tín, hướng dẫn khiếu nại các cơ sở thương mại gian trá.

 

  • Cố gắng tìm câu trả lời cho những câu hỏi và thắc mắc khác không nằm trong các dịch vụ kể trên.