top of page

Greetings all, please remember to fill out the 2020 census. This will greatly help the Vietnamese Community. Especially the area where you currently reside. If you have any questions or concerns, please come to the Vietnamese American Community Center VACC - VIVO and ICAN will be able to help you. Please click on the highlighted link in blue below

https://my2020census.gov/

844-VIVO-112
844- 8486 -112
408- 532- 7755

The questions will be fairly simple to answer, good luck to all! 

If you have any questions, please contact us and we will assist you to the best of our abilities. 

Qúy vị nhớ ghi danh THỐNG KÊ DÂN SỐ 2020. Điều này giúp cho người Việt Nam nhiều lắm. Đặc biệt là nơi mình đang sống. Nếu ai có trở ngại hoặc khó khăn xin hãy ra Viet-American Community Center VACC (Trung Tâm Việt Mỹ) có VIVO và ICAN sẽ giúp cho quý vị. Qúy vị nhấn chuột vào LINK ở dưới:

https://my2020census.gov/

Bắt  đầu câu hỏi cũng đơn giản lắm, chúc quý vị may mắn!

Nếu qúy vị có bất cứ câu hỏi nào, xin qúy vị gọi vào số phone của VIVO, VIVO sẽ cố gắng gíup qúy vị. 

844-VIVO-112

 844- 8486 -112

 408- 532- 7755

bottom of page