top of page
Wild Nature

Community Bulletin Board

Welcome to VIVO's Virtual Bulletin Board where we post some flyers or information for events happening around the community. 

Plan Bay Area 2050+

Dear community members,


As we mentioned in our email last week, we are partnering with the Metropolitan Transportation Commission (MTC) and Association of Bay Area Governments (ABAG) to help them learn about our community’s priorities for the future when it comes to housing, transportation, the economy and the environment. This is part of an effort called Plan Bay Area 2050+.


MTC and ABAG are currently conducting a survey to collect input from different communities such as ours.


Complete the survey online and enter to win a prize!


LINK TO THE SURVEY


The survey should take 10-15 minutes to complete. It is available online in English, Chinese, Spanish and Vietnamese. Other languages/formats are available upon request. Let us know if you would prefer to fill out the survey on paper rather than online, and we can help you with that!


When you take the survey, there is a question that asks you where you heard about the survey. If you choose the first option, “From a community organization,” you’ll be invited to enter a raffle to win a gift card.

 

Prizes include:
 First prize — $500 gift card (1 winner)
 Second prize — $250 gift card (5 winners)
 Third prize — $50 gift card (10 winners)


MTC staff will reach out to you via the contact information you provide.


We’re also sharing contact information for the Plan Bay Area 2050+ project:


 To leave a comment via voicemail, dial: (415) 778-2292
 Email questions and comments to info@planbayarea.org
 To sign up for updates or for language assistance: https://www.planbayarea.org/get-involved


Feel free to reach out to us if you have any questions. We may not have all the answers, but we can connect you to someone who does!

 

----------------------

 

 

Kính gửi các Thành viên Cộng đồng!

 

Như đã đề cập trong email tuần trước, chúng tôi đang hợp tác với Metropolitan Transportation Commission (Ủy ban Giao thông Đô thị - MTC) và Association of Bay Area Governments (Hiệp hội Chính quyền Vùng Vịnh - ABAG) để giúp họ tìm hiểu về những ưu tiên của cộng đồng chúng ta cho tương lai liên quan đến các yếu tố nhà ở, giao thông vận tải, kinh tế và môi trường. Đây là một phần trong nỗ lực có tên là Plan Bay Area 2050+ (Kế hoạch Vùng Vịnh 2050+).

 

MTC và ABAG hiện đang tiến hành một cuộc khảo sát để thu thập ý kiến đóng góp từ các cộng đồng khác nhau như cộng đồng của chúng ta.

 

Hãy hoàn tất một cuộc khảo sát trực tuyến và tham gia để giành giải thưởng!

 

LIÊN KẾT ĐẾN KHẢO SÁT

 

Thời gian hoàn tất cuộc khảo sát sẽ là 10-15 phút. Khảo sát có sẵn trực tuyến bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Các ngôn ngữ/định dạng khác có sẵn theo yêu cầu. Hãy cho chúng tôi biết nếu quý vị muốn điền bản khảo sát trên giấy hơn là trực tuyến để chúng tôi có thể trợ giúp quý vị!

 

Khi quý vị tham gia khảo sát, sẽ có một câu hỏi rằng quý vị đã nghe về cuộc khảo sát ở đâu. Nếu quý vị chọn đáp án đầu tiên: “Từ một tổ chức cộng đồng”, quý vị sẽ được mời tham gia một cuộc xổ số để giành thẻ quà tặng. Giải thưởng bao gồm:

 

Giải nhất — Thẻ quà tặng $500 (1 người thắng)

Giải nhì — thẻ quà tặng $250 (5 người thắng)

Giải ba — Thẻ quà tặng $50 (10 người thắng)

 

Nhân viên MTC sẽ liên hệ với quý vị qua thông tin liên hệ mà quý vị cung cấp.

 

Chúng tôi cũng đang chia sẻ thông tin liên hệ cho dự án Plan Bay Area 2050+ (Kế hoạch Vùng Vịnh 2050+):

 

Để để lại nhận xét qua hộp thư thoại, hãy quay số: (415) 778-2292

 

Gửi câu hỏi và nhận xét qua email tới info@planbayarea.org

 

Để đăng ký nhận thông tin cập nhật hoặc hỗ trợ ngôn ngữ: https://www.planbayarea.org/get-involved

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào. Chúng tôi không thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng chúng tôi có thể kết nối quý vị với một người có thể trả lời quý vị!

Plan Bay Area 2050+

Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Metropolitan Transportation Commission (Ủy ban Giao thông Đô thị - MTC) và Association of Bay Area Governments (Hiệp hội Chính quyền Vùng Vịnh - ABAG) để giúp họ thu thập thông tin về các ưu tiên của cộng đồng chúng ta cho tương lai liên quan đến các yếu tố nhà ở, giao thông vận tải, kinh tế và môi trường.

 

Đây là một phần trong nỗ lực có tên là Plan Bay Area 2050+ (Kế hoạch Vùng Vịnh 2050+).

 

Từ nay đến hết tháng 9, nhóm MTC-ABAG sẽ tiến hành các cuộc khảo sát thăm dò và tổ chức các sự kiện để thu thập ý kiến đóng góp từ các cộng đồng như cộng đồng của chúng ta. Các ý kiến đóng góp này sẽ được tích hợp vào Plan Bay Area 2050+ (Kế hoạch Vùng Vịnh 2050+).

 

Xin hãy ghé qua gian hàng Plan Bay Area 2050+ (Kế hoạch Vùng Vịnh 2050+) để được nhận kem chống nắng và một túi trong suốt miễn phí.

 

Nhân viên MTC-ABAG đã tổ chức một số hội thảo mở tại nhiều địa điểm khác nhau trong khu vực và họ đã tương tác với hàng trăm thành viên cộng đồng! Trong vài tuần tới, họ sẽ tiếp tục tổ chức các buổi hội thảo ngắn hạn tại các sự kiện trên khắp Vùng Vịnh. Xem danh sách đầy đủ về ngày và địa điểm trên trang web Plan Bay Area. (Những) sự kiện dưới đây là (những) sự kiện gần gũi nhất với cộng đồng của chúng ta:

 

Quận Alameda

Tiệc đường phố của Hayward mỗi thứ Năm thứ ba của tháng

Thứ Năm, ngày 17 tháng 8, 5:30 đến 8:30 chiều

B street giữa Foothill Boulevard và Quảng trường Tòa thị chính của Hayward

Hayward, CA

 

Quận San Mateo

Chợ Nông sản tại trường Cao đẳng San Mateo

Thứ Bảy, ngày 19 tháng 8, 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa

1700 W Hillsdale Boulevard

San Mateo, CA

 

Quận Alameda

Chợ Nông sản West Oakland

Chủ nhật, ngày 20 tháng 8, 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều

18 th Street & Peralta Street

Oakland, CA

 

Quận Marin

Trường Cao đẳng Marin — Khuôn viên Kentfield

Thứ Tư, ngày 23 tháng 8, 12 giờ chiều đến 3 giờ chiều

835 College Avenue

Kentfield, CA

 

Quận Santa Clara

Chợ Nông sản R & S Gilroy

Thứ Bảy, ngày 26 tháng 8, 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều

681 Leavesley Road (phía sau In-n-Out Burger)

Gilroy, CA

 

Quận Santa Clara

Silicon Valley Pride

Chủ nhật, ngày 27 tháng 8, 12 giờ chiều đến 3 giờ chiều

Quảng trường Công viên César Chávez

1 Paseo de San Antonio

San Jose, CA

 

Quận Contra Costa

Trường Cao đẳng Diablo Valley - Khuôn viên Pleasant Hill

Thứ Tư, ngày 6 tháng 9, 12 giờ chiều đến 3 giờ chiều

321 Golf Club Road

Pleasant Hill, CA

 

Xin hãy ghé qua gian hàng để chia sẻ các ưu tiên của quý vị cho Plan Bay Area 2050+ (Kế hoạch Vùng Vịnh 2050+) và để được nhận kem chống nắng và một túi trong suốt miễn phí.

Quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ các nhân viên, đặt câu hỏi và chia sẻ ý kiến của mình.

 

Nếu quý vị không thể ghé qua một trong những hội thảo ngắn hạn này, thì nhóm MTC- ABAG vẫn muốn nhận ý kiến đóng góp từ quý vị!

 Để để lại nhận xét qua hộp thư thoại, hãy quay số: (415) 778-2292

 

 Gửi nhận xét qua email tới info@planbayarea.org

 

 Để tham gia khảo sát thăm dò, hãy truy cập vào http://planbayarea.org/.../plan-bay-area-2050-plus-draft...

 Để đăng ký nhận thông tin cập nhật hoặc trợ giúp về ngôn ngữ hãy truy cập vào:

https://www.planbayarea.org/get-involved

 

Xin đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào. Chúng tôi không thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng chúng tôi có thể kết nối quý vị với một người có thể trả lời quý vị!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear Community Members,

We are excited to partner with the Metropolitan Transportation Commission (MTC) and the Association of Bay Area Governments (ABAG) to help them gather information about our community’s priorities for the future when it comes to housing, transportation, the economy and the environment. This is part of an effort called Plan Bay Area 2050+.

From now through September, the MTC-ABAG team will conduct surveys and host events to collect input from communities like ours. This input will be integrated into Plan Bay Area 2050+.

Drop by a Plan Bay Area 2050+ booth and pick up free sunscreen and a stadium bag!

MTC-ABAG staff have already hosted a few pop-up workshops at various locations across the region and they have interacted with hundreds of community members! Over the next few weeks, they’ll continue hosting pop-up workshops at events all over the Bay Area. See the full list of dates and locations on the Plan Bay Area website.

The event(s) below is(are) the one(s) closest for our community:

Alameda County

Hayward Third Thursday Street Party

Thursday, August 17, 5:30 to 8:30 p.m.

B Street between Foothill Boulevard and Hayward City Hall Plaza

Hayward, CA

San Mateo County

College of San Mateo Farmers Market

Saturday, August 19, 9 a.m. to 12 p.m.

1700 W Hillsdale Boulevard

San Mateo, CA

Alameda County

West Oakland Farmers Market

Sunday, August 20, 10 a.m. to 1 p.m.

18th Street & Peralta Street

Oakland, CA

Marin County

College of Marin — Kentfield Campus

Wednesday, August 23, 12 to 3 p.m.

835 College Avenue

Kentfield, CA

Santa Clara County

R & S Gilroy Farmers Market

Saturday, August 26, 10 a.m. to 1 p.m.

681 Leavesley Road (behind In-n-Out Burger)

Gilroy, CA

Santa Clara County

Silicon Valley Pride

Sunday, August 27, 12 to 3 p.m.

Plaza de César Chávez Park

1 Paseo de San Antonio

San José, CA

Contra Costa County

Diablo Valley College — Pleasant Hill Campus

Wednesday, September 6, 12 to 3 p.m.

321 Golf Club Road

Pleasant Hill, CA

Stop by the booth, share your priorities for Plan Bay Area 2050+, and pick up free sunscreen and a stadium bag.

You will have the opportunity to meet staff, ask questions and share your ideas.

If you aren’t able to drop by one of these pop-up workshops, the MTC-ABAG team still wants to hear from you!

 To leave a comment via voicemail, dial (415) 778-2292.

 Email comments to info@planbayarea.org.

 To participate in the survey, visit http://planbayarea.org/.../plan-bay-area-2050-plus-draft... .

 To sign up for updates or for language assistance, visit planbayarea.org/get-involved.

Feel free to reach out to us if you have any questions.

 

We may not have all the answers, but we can connect you to someone who does!

bottom of page