Community Bulletin Board

Welcome to VIVO's Virtual Bulletin Board where we post some flyers or information for events happening around the community. 

0001 4.jpg
San Jose's Equity Task Force

The City of San José is seeking to partner with community leaders from diverse local communities, particularly its most marginalized communities, to create an Equity Task Force. This task force will collaborate with the City in the effort to create a more equitable and people-focused transportation system.

A key driver of inequity is unequal access to reliable, affordable transportation. Mobility obstacles become limits to jobs, resources, education and especially time. San José’s Emerging Mobility Action Plan seeks to create a more equitable transportation future by expanding affordable, reliable and safe ways to get around.

As a member of the Plan’s Equity Task Force, your insights, experience and knowledge of your community will help shape the Plan as well as the City's follow-on work. All task force members will be compensated for their time. Apply here by February 1st!

https://www.movesanjose.org/equity-task-force/

Thành Phố San Jose đang đang tìm cách hợp tác với các nhà lãnh đạo cộng đồng từ các cộng đồng địa phương đa dạng, đặc biệt là các cộng đồng bị thiệt thòi nhất, để tạo ra một Lực Lượng Chuyên Phụ Trách Bình Đẳng. Lực Lượng Chuyên Trách này sẽ hợp tác với Thành Phố trong nỗ lực tạo ra một hệ thống giao thông công bằng hơn và tập trung vào người dân.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự bất bình đẳng là sự tiếp cận không công bằng đến hệ thống giao thông đáng tin cậy và giá cả phải chăng. Sự trở ngại trong di chuyển trở thành giới hạn đối với việc làm, nguồn lực, giáo dục, và đặc biệt là thời gian. Kế hoạch Thực Hiện Các Hoạt Động Di Chuyển Nổi Bật của San José tìm cách tạo ra một tương lai giao thông công bằng hơn bằng cách mở rộng các phương thức di chuyển an toàn, đáng tin cậy, và bình ổn giá cho việc đi lại.

Với tư cách là thành viên của Lực Lượng Chuyên Phụ Trách Bình Đẳng của Kế Hoạch, những hiểu biết sâu sắc, kinh nghiệm, và kiến thức về cộng đồng của quý vị sẽ giúp hình thành Kế Hoạch cũng như các công việc tiếp theo của Thành Phố. Tất cả các thành viên của Lực Lượng Chuyên Trách sẽ được trả lương tương ứng với thời gian bỏ ra của quý vị. Đăng ký trên mạng ngày 1 tháng 2!

https://www.movesanjose.org/.../luc-luong-chuyen-phu.../

Digital Inclusion Add_English-page-001.j
Vietnamese Voluntary Foundation 
2072 Lucretia Ave, San Jose, CA 95122
Tel : (408)532 - 7755
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram