top of page

Newsletter

If you would like to subscribe to our newsletter, please email us at 

ttvivosocials@gmail.comNếu bạn muốn đăng ký tin tức của chúng tôi, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại

ttvivosocials@gmail.com

VIVO ESL & Computer Classes 

ESL class: 

 

Start 2/7/22 Monday & Wednesday  - 10 am to 12 pm

Computer class:

 

Start 02/10/22 Tuesday & Thursday - 10 am to 12 pm ( for level 2)

 1 pm to 3 pm the same days ( for beginner )

VIVO AACI - COVID - Using your self test kit - VNese 2_page-0001.jpeg
VIVO AACI - COVID - Second Booster - VNese.jpeg
VIVO AACI - COVID - Important steps to choose a mask - VNese.jpeg
VIVO AACI - MEDI-CAL Eligibility- VNese.jpeg
VIVO AACI - DIET - Eat Smart - VNese_page-0001.jpeg
VIVO AACI - DIET - 3 way to get good Cholesterol- VNese.jpeg

VIVO xin được chuyển lời nhắc nhở của Công Ty Tái Chế đồ phế thải như sau:

Trong tiến trình Tái Chế Vật Dụng phế thải (Waste Recycle),

* Chỉ có 4 thứ tái chế được: Lon Nhựa, Giấy Sạch, Chai Lọ, và Kim Loại,

=> những thứ đó phải sạch và không được chứa thức ăn.

=> thùng tái chế là thùng Recycle thiệt to màu xám có nắp xanh dương da trời.

* Cần không bỏ những thứ sau đây vào thùng tái chế:

=> Hộp Xốp (Foam),

=> Hộp Giấy đã chứa đồ ăn (tỷ như hộp Pizza)

Người Việt mình có đức tính tốt là tiết kiệm và hay tái chế:

* do đó đã bỏ vào thùng quá nhiều thứ không tái chế được.

* thành phố xin nhắc nhở bà con cộng đồng mình là chỉ bỏ vào thùng tái chế gồm 4 thứ như trên

Xin xem Youtube Video sau đây về cách thức Tái Chế như trên, rất ngắn gọn, chỉ hơn 1 phút:

https://www.youtube.com/watch?v=opYQjT7eyto

Xin cám ơn

--------

Plastic take out containers, glass sauce jars, metal cans...

How clean do these recyclable items have to be before recycling them?

It's easy as 1-2-3!

1-Take a utensil.

2-Empty and scrape all leftover food into the garbage.

3-Recycle the container. #SaveWater, no need to rinse your recycling!

https://www.youtube.com/watch?v=U97k319m7rY

bottom of page