top of page

TRÁNH CỜ BẠC ĐỎ ĐEN

GAMBLING PREVENTION

là một dịch vụ miễn phí do VIVO cộng tác với AASC, FOH and ICAN, tổ chức các buổi hội đàm hàng tháng với các đề tài được hướng dẫn bởi cấc bác sĩ và chuyên gia trong việc, tham vấn, hướng dẫn, hỗ trợ trong việc ngăn ngừa cờ bạc, giúp đỡ và bảo vệ bản thân và gia đình.

is a free and private discussion program in collaborations with AASC, FOH and ICAN, with experts providing topics in counselling, guiding, support ion in prevention of gambling addiction and protection for selves and families.

bottom of page