top of page
Gradient

ESL - ANH VĂN NGOẠI NGỮ / 

ENGLISH AS 2nd LANGUAGE 

~ Is a free VIVO ESL Class, teaching English as a second language to those who have recently resettled in America, or who want to improve English as a speaking and written second language.

~ Là một lớp học miễn phí do VIVO tổ chức, nhằm dạy học tiếng Mỹ chi những đồng bào định cư tại Mỹ, mới đây, hoặc từ trước, để học biết hay trau dồi thêm về Anh Ngữ nơi mình định cư, với mục đích hòa nhập và tham gia vào cuộc sống mới.

Shadow on Concrete Wall

VIVO CÓ THỂ GIÚP QUÝ VỊ / WE CAN HELP

~      Học các bài học Anh Văn cơ bản, nói và viết chữ tiếng Anh. 

~    Thực tập đàm thoại với các câu và chữ thường dùng trong đời sống hàng ngày.

~     Làm bài tập ở nhà để nhớ lại bài học trong lớp

~    Learn basic English lessons in speaking & writing skills

~    Practice conversations with daily life’s most commonly used words and expressions

~     Work with homework to increase proficiency

bottom of page