top of page
Golden Gate Bridge

Nhiệm vụ của VIVO là nâng đỡ cho người tị nạn và người nhập cư, các gia đình có thu nhập thấp trở thành những công dân tham gia làm việc hiệu quả, mang lại lợi ích cho bản thân, gia đình và cộng đồng của họ thông qua việc cung cấp các dịch vụ Văn hóa và Xã hội cho Cộng đồng toàn diện, cùng những dịch vụ khác nhằm thúc đẩy bản thân lành mạnh, không bạo lực -xã hội hiểu biết đa văn hóa và hiệu quả.

Sky
Sky

Vietnamese American Community Heritage Quilt - by VIVO

Sau ba năm lập kế hoạch, thiết kế và chế tạo, Dự án Quilt Lịch sử của VIVO đã hoàn thành! 


Để tìm hiểu thêm: Nhấn vào đây

Support Group

Lịch Trình

pexels-karolina-grabowska-4207892.jpg
Presentation

Thông Báo Quan Trọng

pexels-karolina-grabowska-4207892.jpg
Person Looking At Board

Bảng Thông Báo Cộng  Đồng

pexels-karolina-grabowska-4207892.jpg
Community Garden

Chương Trình

pexels-karolina-grabowska-4207892.jpg
bottom of page