top of page
Citrus Fruits

High Blood Pressure

High Blood Pressure

What is High Blood Pressure? 

 • Blood pressure is the measurement of the force caused when blood is pumped through your arteries. A person’s blood pressure tends to rise and fall regularly in a day; however, in cases where a person’s blood pressure stays high, it is a potential harm factor and should be checked out by a doctor for preventative measures. 

 

Huyết áp cao là gì?

 • Huyết áp là thước đo lực gây ra khi máu được bơm qua động mạch. Huyết áp của một người có xu hướng lên xuống đều đặn trong một ngày; Tuy nhiên, trong trường hợp huyết áp của một người duy trì ở mức cao, đó là một yếu tố gây hại tiềm tàng và nên được bác sĩ kiểm tra để có biện pháp phòng ngừa.

 

What are the effects of High Blood Pressure / Hypertension? 

 • Hypertension that isn’t taken care of may lead to vision loss, strokes, heart attack and heart failures, sexual dysfunction as well as kidney disease/failure. 

 

Tác động của huyết áp cao / tăng huyết áp là gì?

 • Tăng huyết áp không được chăm sóc có thể dẫn đến mất thị lực, đột quỵ, đau tim và suy tim, rối loạn chức năng tình dục cũng như bệnh thận. 

 

How to reduce your risk of getting hypertension or high blood pressure? 

 • Habits that may help you prevent high blood pressure includes:

  • Losing weight (for those who may be overweight)

  • Be active

  • Read nutrition labels and avoid consuming too much sodium

  • Eat fruits and vegetables as well as low-fat dairy products

  • Try to reduce alcohol intake and stop smoking.

  • Get at least 7 hours of sleep a night

 • Habits that may help you lower high blood pressure includes:

  • Everyone has a different number that they should maintain for blood pressure. It is best if you speak with a doctor first to know what number you should aim for when trying to lower your high blood pressure. 

  • Practice the healthy habits listed above. 

  • Take your medications on time and regularly (if prescribed by doctor) and EXACTLY how prescribed. 

 

Làm thế nào để giảm nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp hoặc cao?

 • Thói quen có thể giúp bạn ngăn ngừa huyết áp cao bao gồm:

  • Giảm cân (cho những người có thể bị thừa cân)

  • Hoạt động tích cực

  • Đọc nhãn hiệu dinh dưỡng và tránh ăn quá nhiều muối

  • Ăn trái cây và rau quả cũng như các sản phẩm sữa ít béo

  • Cố gắng giảm uống rượu và bia và ngừng hút thuốc.

  • Hãy ngủ ít nhất 7 tiếng một đêm

 

 • Thói quen có thể giúp bạn hạ huyết áp cao bao gồm:

  • Mỗi người đều có một mức huyết áp khác nhau mà họ nên duy trì. Tốt nhất là bạn nên nói chuyện với bác sĩ trước để biết bạn nên nhắm đến mức độ nào khi cố gắng hạ huyết áp cao.

  • Hãy thực hành những thói quen lành mạnh được kê ở trên.

  • Hãy uống thuốc đúng giờ và thường xuyên (nếu được bác sĩ kê toa) và theo chính xác những gì bác sĩ nói.

DASH Eating Plan

 • The DASH (Dietary Approach to Stop Hypertension) plan is a plan made to reduce hypertension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


These guidelines have been proven to prevent and lower high blood pressure.

Kế hoạch ăn uống DASH

 • Kế hoạch DASH (Phương pháp ngăn chặn tăng huyết áp) là một kế hoạch nhằm giảm huyết áp.

 

 

 

 • Những hướng dẫn này đã được chứng minh để ngăn ngừa và hạ huyết áp cao.

Screen Shot 2022-04-16 at 8.48.48 PM.png
DASH Chart.png
bottom of page