COVID-19 Information and Donation Contact Form

Thông Tin: 

2020 Census:

Qúy vị nhớ ghi danh THỐNG KÊ DÂN SỐ 2020. Điều này giúp cho người Việt Nam nhiều lắm. Đặc biệt là nơi mình đang sống. Nếu ai có trở ngại hoặc khó khăn xin hãy ra Viet-American Community Center VACC (Trung Tâm Việt Mỹ) có VIVO và ICAN sẽ giúp cho quý vị. Qúy vị nhấn chuột vào LINK ở dưới:

https://my2020census.gov/

Bắt  đầu câu hỏi cũng đơn giản lắm, chúc quý vị may mắn!

​Nếu qúy vị có bất cứ câu hỏi nào, xin qúy vị gọi vào số phone của VIVO, VIVO sẽ cố gắng gíup qúy vị. 

844-VIVO-112
844- 8486 -112
408- 532- 7755

Greetings all, please remember to fill out the 2020 census. This will greatly help the Vietnamese Community. Especially the area where you currently reside. If you have any questions or concerns, please come to the Vietnamese American Community Center VACC - VIVO and ICAN will be able to help you. Please click on the highlighted link in blue above. 

The questions will be fairly simple to answer, good luck to all! 

If you have any questions, please contact us and we will assist you to the best of our abilities. 

Covid-19:

There are orders by the County to report stockpiles of masks and gloves.


Ra lện của Quận Hạt phải báo cáo dự trữ mặt nạ và găng tay.
Nếu quý vị có dự trữ mặt nạ và găng tay muốn cho VIVO và VIVO sẽ đem cho các Bệnh Viện. Xinh gọi nhân viên của chúng tôi.


Số Phone Là: 408-604-5034 hoặc 408-532-7755

Quý vị hãy vào trang mạng ở dưới để biết thêm chi tiếc:

https://www.mercurynews.com/2020/04/08/coronavirus-businesses-people-with-ppe-stockpiles-must-report-inventory-county-says/

TÓM LƯỢC THÔNG TIN - Y TẾ CÔNG CỘNG - Bệnh Dịch COVID-19

Summary of COVID-19 Information

Thực phẩm và bữa ăn không tốn tiền cho những người 60 tuổi trở lên và trẻ em dưới 18 tuổi

Free Groceries and Meals for Youth and Adults 60 years old and above