Vaccine

Thuốc Chủng Ngừa COVID-19

Chương Trình Của VIVO

Videos nói về lý do tại sao qúy vị nên đi bầu cho cuộc bầu cử 2020 và tại sao cuộc bầu cử này quan trọng. 

Lịch

Lịch với tất cả các sự kiện và sự kiện diễn ra trong cộng đồng chúng ta. 

COVID-19

Thông tin thêm về Covid-19 và cách chuẩn bị cho bản thân và gia đình đối phó với đại dịch.

Liên Kết à Tài Nguyên

Đây là liên kết và tài nguyên chúng tôi đã soạn sẵn  cho thuận tiện cho qúy vị. 

Vietnamese Voluntary Foundation 
2072 Lucretia Ave, San Jose, CA 95122
Tel : (408)532 - 7755
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram