ĐƯỜNG KHUYNH DIỆP -

  

HỖ TRỢ CHỐNG UNG THƯ

CANCER HELP CIRCLE

là một chương trình hội đàm hàng tháng, miễn phí và kín đáo, với các đề tài được hướng dẫn bởi Luật Sư Jenny Đỗ và các chuyên gia khác,  trong việc, Hướng Dẫn Thông Tin cho việc Điều Trị Ung Thư.

is a free and private discussion program in collaborations with Attorney-At-Law Jenny Do and other experts, in guidance and distribution of information related to Cancer Treatment

Ls Jenny Đỗ đã/đang trải qua các kinh nghiệm đi tìm điều trị cho chính bản thân

Jenny Do had and continue to acquire experience in seeking treatment for self:

 (1) điều trị kích thích tố

     hormone therapy

 (2) điều trị miễn dịch

      immunotherapy

 (3) chương trình uống nước rau quả

      special juicing diet

 (4) chương trình ăn kiêng đường thịt

      special vegetarian keto diet

 (5) chương trình tập luyện thân thể

     special breathing, mental, physical exercise