ESL - ANH VĂN NGOẠI NGỮ

ENGLISH AS 2ND LANGUAGE 

là một lớp học miễn phí do VIVO tổ chức, nhằm dạy học tiếng Mỹ chi những đồng bào định cư tại Mỹ, mới đây, hoặc từ trước, để học biết hay trau dồi thêm về Anh Ngữ nơi mình định cư, với mục đích hòa nhập và tham gia vào cuộc sống mới.

 

is a free VIVO ESL Class, teaching English as a second language to those who have recently resettled in America, or who want to improve English as a speaking and written second language.

VIVO CÓ THỂ GIÚP QUÝ VỊ

WE CAN HELP

 

  • Học các bài học Anh Văn cơ bản, nói và viết chữ tiếng Anh.                                                                                                                                                                                               Learn basic English lessons in speaking & writing skills

  • Thực tập đàm thoại với các câu và chữ thường dùng trong đời sống hàng ngày.                                                                                                                                                                   Practice conversations with daily life’s most commonly used words and expressions

 

  • Làm bài tập ở nhà để nhớ lại bài học trong lớp                                                                                                                                            Work with homework to increase proficiency